Google Translate

Wereldwijd | Netherlands


Persbericht
2 october 2012

Tests van Siemon Labs brengen prestatierisico's van goedkope generieke glasvezelsystemen aan het licht

Siemon, toonaangevend wereldwijd fabrikant van IT-netwerkbekabelings- en infrastructuursystemen, heeft de resultaten bekendgemaakt van uitgebreide benchmarktests van glasvezelsystemen en waarschuwt voor grote risico's bij het specificeren van goedkope generieke glasvezeljumpers in plaats van producten van bekende, wereldwijde kwaliteitsmerken.

Bij deze tests, die zijn uitgevoerd door Siemon Labs, werden willekeurig geselecteerde glasvezeljumpers van vijf bekende A-merken, waaronder Siemon, en jumpers van vier goedkope generieke assemblagebedrijven onderzocht. De resultaten gaven duidelijk een significante prestatiekloof te zien tussen de A-merken en de generieke producten, waarbij een groot aantal generieke systemen niet voldeed aan de minimumstandaardvereisten ten aanzien van een reeks prestatiekritische parameters. Als u de volledige testresultaten wilt bekijken, kunt u de nieuwe whitepaper van Siemon "A Closer Look at Fiber Optic Cable Assemblies" downloaden op www.siemon.com/go/fiberjumper.

Siemon Labs heeft gekeken naar de optische prestaties en heeft alle systemen getest op Insertion Loss (IL) en Return Loss (RL). Alle systemen haalden de minimale IL-vereisten, maar de systemen van drie van de vier generieke leveranciers vertoonden RL-gebreken. "De optische prestaties laten zien dat systemen die niet aan de normen voldoen, hun weg blijven vinden in overigens hoogwaardige netwerken," aldus Robert Carlson, vice-president Global Marketing van Siemon. "Terwijl u misschien alleen praktijktests uitvoert voor IL, hebben ondermaatse RL-prestaties een negatieve invloed op de transmissie en verminderen ze de totale channelprestaties, ook al scoort het systeem voldoende voor de IL-praktijktests."

Naast optische prestaties hadden de tests ook betrekking op standaardgebaseerde vereisten van de ferrule, met name rondheid van ferrule, apex-offset en de lengte van het glas uit de ferrule. Deze drie kritische mechanische kenmerken van de ferrule bepalen de uitlijning en het feitelijke fysieke contact tussen glasvezelkernen waardoor een betrouwbare signaaltransmissie wordt gegarandeerd. Terwijl slechts n systeem van een A- leverancier een ferrule gebrek vertoonde, voldeed geen van de drie generieke systemen aan alle drie minimumvereisten. De generieke merken deden het ng slechter ten opzichte van de strengere interne prestatievereisten van Siemon.

Ook werden op standaarden gebaseerde visuele inspecties uitgevoerd en de resultaten laten duidelijk zien wat de mogelijke invloed van contaminatie- en glasvezelkerngebreken op de prestaties is. Breuken van de glasvezelkern en contaminatie in ferrules, uitlijnringen of stofkappen verminderen de IL- en RL-prestaties, waardoor testresultaten volstrekt onvoorspelbaar worden en onnodige problemen veroorzaken zoals tijdverlies bij het opsporen en verhelpen van testgebreken en fout-positieve resultaten die zorgen voor niet-conforme prestaties op 'dag twee'. Met uitzondering van Siemon-systemen vertoonden alle systemen enige vorm van contaminatie en kwamen ze niet door de visuele inspectie. Na grondige reiniging slaagde 75 procent voor de tests met enige gebreken, en 25 procent scoorde zelfs na reiniging nog onvoldoende.

Hoewel labtests op optische parameters en verbindingseigenschappen een zeer sterke indicatie geven van de algehele kwaliteit en prestaties van een systeem, bieden ze geen garantie dat het systeem zich in de praktijk weet te handhaven. Siemon Labs heeft mechanische betrouwbaarheidstesten uitgevoerd aan de hand van standaardvereisten voor trekkracht, flexibiliteit, torsie en retentie van de kabel. Deze parameters garanderen dat systemen de mechanische belasting van installatie en onderhoud in een echt netwerk kunnen verdragen en dan nog steeds betrouwbare, langdurige prestaties kunnen leveren. Deze tests gaven opnieuw een grote kwaliteitskloof te zien, waarbij alle wereldmerken 100 procent voldoende scoorden, terwijl niet n goedkope leverancier door de test kwam zonder grote gebreken.

De volledige resultaten van de tests van Siemon Labs brengen de grote risico's aan het licht bij het specificeren van goedkope generieke glasvezeljumpers in plaats van producten van bekende wereldwijde kwaliteitsmerken en laten zien dat het riskant is om het slagen van een IL-praktijktest te beschouwen als een indicatie van de algehele systeemprestaties. Ondermaatse RL-prestaties, niet-conforme eindvlakgeometrie en onvoldoende mechanische betrouwbaarheid vergroten de kans dat generieke systemen de algehele netwerkprestaties nadelig benvloeden, aanzienlijk.

"Gebruikers doen grote investeringen in glasvezelnetwerkapparatuur omdat dit uitstekende breedbandprestaties kan leveren. "En deze prestaties worden om zeep geholpen door goedkope jumpers die niet aan de normen voldoen," licht Carlson toe.

Carlson geeft nog een voorbeeld: "Een 24-poorts 10GbE-glasvezelswitch kost ongeveer 8300,00. Als een OM3 LC-glasvezeljumper bij een generieke leverancier ongeveer 13,00 en bij een hoogwaardig wereldmerk ongeveer 20,00 kost, bespaart u in totaal ongeveer 168,00 als u bij deze switch generieke jumpers gebruikt. Is een besparing van 168,00 op jumpers het waard om de prestaties van een apparaat van 8300,00 op het spel te zetten? Als u mogelijke downtime, het opsporen en oplossen van problemen en de kosten voor vervangende jumpers incalculeert, is het onzinnig om iets anders dan jumpers van de hoogste kwaliteit te gebruiken.

De volledige testresultaten van de glasvezelsystemen die door Siemon Labs zijn onderzocht, staan in de nieuwe whitepaper van Siemon, getiteld: "A Closer Look at Fibre Optic Cable Assemblies", dat online verkrijgbaar is op http://www.siemon.com/go/fiberjumper

Voor een beknopt en handig overzicht van de tests van glasvezelsystemen die door Siemon Labs zijn uitgevoerd, raadpleegt u de infographic op Siemons blog over netwerkinfrastructuur: http://blog.siemon.com/infrastructure/?p=664

Noot voor de pers
CLEAR Communications
Susann Bladwell, PR Consultant
M: +49 (0)176 7863 4709
E: sbladwell@clearcommunictions.de
Over Siemon
Siemon, opgericht in 1903, is een marktleider die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige en hoogpresterende laagspannings-infrastructuuroplossingen en -diensten voor datacenters, LAN's en intelligente gebouwen. Siemon, waarvan het hoofdkantoor in Connecticut (VS) is gevestigd, heeft wereldwijde verkoop-, technische en logistieke expertise in 100 landen en is leverancier van een uitgebreid assortiment koper- en glasvezelbekabelingssystemen, cabinets, racks, systemen voor kabelbeheer, datacentervoeding en -koeling, en oplossingen voor intelligent infrastructuurbeheer. Siemon heeft meer dan 400 patenten op het gebied van gestructureerde bekabeling. Siemon Labs doet grote investeringen in R&D en de ontwikkeling van industriestandaarden. Het bedrijf onderstreept hiermee zijn langdurige betrokkenheid bij zijn klanten en de bekabelingsindustrie.
Siemon Interconnect Solutions (SIS) is een business unit van Siemon bestaande uit een team van toegewijde technische verkoopprofessionals die worden ondersteund door Siemon Labs, werktuigbouwkundigen, elektrotechnisch ingenieurs en technici op het gebied van signaalintegriteit, die zich bezighouden met het oplossen van verbindingsuitdagingen waarvoor branche en klanten zich gesteld zien. Siemon levert aangepaste netwerkinfrastructuuroplossingen aan OEM's, toonaangevende leveranciers, en resellers en systeemintegrators die toegevoegde waarde bieden. www.siemon.com/nl
Siemon Netherlands
36-48 Windsor Street
Chertsey
Surrey
KT16 8AX
United Kingdom
Tel:
+44(0)1932 571 771
Fax:
+44(0)1932 575 070
E-mail:
»info_nl@siemon.com
»Localiseer Siemon Distributeurs
Partners zoeken

» Geautoriseerde distributeurs zoeken

» Gecertificeerde installateurs en consultants zoeken

Cisco and Siemon

Cisco Technology Developer Partner


See Siemon in Cisco Marketplace:

© 1995-2018 Siemon | Privacy Policy

The Siemon Company
Siemon Business Park
101 Siemon Company Drive
Watertown, CT 06795-0400 USA
Phone:(1) 860.945.4200
Fax: (1) 860.945.4225