Google Translate

Wereldwijd | Netherlands


Persbericht
03 september 2012

Siemon heeft als eerste in de branche een CO2-negatieve status

Siemon, wereldleider op het gebied van IT-netwerkinfrastructuur, heeft bekendgemaakt dat zijn wereldwijde bedrijfsvoering voortaan CO2-negatief is. De CO2-reductie en -compensatie van het bedrijf overtreffen de totale huidige uitstoot met ruim 179 procent.

Siemon heeft in eerste instantie in 2009 de CO2-negatieve status verworven voor zijn Noord-Amerikaanse vestigingen en heeft vervolgens hetzelfde ambitieuze programma van milieuverbeteringsinitiatieven wereldwijd toegepast om deze indrukwekkende groene standaard te bereiken voor zijn vestigingen in Europa, AziŽ en Zuid-Amerika. Dit uitgebreide programma heeft diverse onderdelen, zoals het ontwikkelen van energie-efficiŽntere en duurzamere productieprocessen, 'zero-landfill'-recycling (geen afvalstort), het grootschaliger toepassen van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, en CO2-compensatie op basis van grote inspanningen om bosland te behouden. Dankzij dit uitgebreide programma is het Siemon gelukt om als eerste en enige netwerkkabelfabrikant deze belangrijke en bijzondere groene mijlpaal te bereiken.

De bekendmaking is gebaseerd op een uitgebreide audit waarbij alle bronnen van CO2-uitstoot van Siemon in 2011 zijn vastgesteld en de totale CO2-foot print is berekend aan de hand van algemeen beschikbare gegevens van het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Het onderzoek was gericht op emissies op bedrijfsniveau binnen organisatiegrenzen zoals gespecificeerd in ISO 14064-1 en had onder meer betrekking op aan het gebruik van elektriciteit en fossiele brandstof gerelateerde CO2-uitstoot in alle wereldwijde vestigingen van Siemon, en op de effecten van de afvalbeheerprogramma's van deze vestigingen. Hierbij werden tevens de gegevens over het brandstofverbruik van het wagenpark en de vliegreizen van het bedrijf verzameld.

De CO2-reductie- en duurzaamheidsprogramma's van Siemon uit 2011 werden ook geanalyseerd aan de hand van EPA-gegevens. Volgens de berekeningen werd de jaarlijkse CO2-uitstoot in totaal met nog eens 16.885,3 ton verminderd dankzij Branch Hill Farm, een kwekerij met ruim 1200 hectare bomen die door de raad van bestuur van de Siemon Company is opgericht en door deze ook wordt beheerd, de 976,7 ton afval die in 2011 wereldwijd in vestigingen van Siemon is gerecycleerd en het schone zonne-energiesysteem van het bedrijf. Door zijn inzet voor CO2-reductie te combineren met geavanceerde IT-technologie heeft het bedrijf tevens de CO2-uitstoot die het gevolg is van reizen, met in totaal 10% verminderd.. Dit was te danken aan het toegenomen gebruik van hulpmiddelen voor vergaderen op afstand, zoals online vergader- en videogesprekken voor interne contacten en zelfs enkele vergaderingen met klanten.

Afgezet tegen ongeveer 9.452,3 ton CO2-emissie, brengt de eerder genoemde gecombineerde 16.885,3 ton CO2-reductie en -compensatie de totale wereldwijde CO2-voetafdruk tot een negatieve 7.432 ton: een CO2-reductie die ongeveer 1,79 keer groter is dan de feitelijke CO2-uitstoot van het bedrijf.

"Dat het ons is gelukt om onze CO2-negatieve status uit te breiden naar al onze wereldwijde vestigingen, bewijst dat de geconstateerde belemmeringen voor duurzaamheid kunnen worden overwonnen, ongeacht de regio," licht Carl Siemon, de CEO van het bedrijf, toe. "We hebben gemerkt dat onze basisformule, die eruit bestaat dat we onze emissiebronnen identificeren en kwantificeren en vervolgens gelijktijdig efficiŽntere alternatieve processen ontwikkelen om deze emissies te reduceren, waarbij we bovendien proberen om deze emissies te compenseren, overal ter wereld voordelig en effectief is."

Volgens de heer Siemon was de aanpak van zijn bedrijf tweeledig: Siemon is een voorstander van langjarige, voortdurende verbeteringsmaatregelen die leiden tot efficiŽnte productie- en bedrijfsprocessen. Een efficiŽnter gebruik van energie en materialen is niet alleen van belang voor een gezonde bedrijfsvoering, maar maakt een bedrijf ook duurzamer en milieuvriendelijker, licht hij toe. Siemon deed er alles aan om CO2-emissies bij de bron te reduceren en ontwikkelde manieren om nog verder te gaan via beter afvalbeheer, alternatieve brandstoffen en compenserende maatregelen. Terwijl Siemon de interne bedrijfsvoering en processen blijft verbeteren, werkt het bedrijf ook proactief samen met leveranciers en partners om gebieden te identificeren waar wederzijdse verbeteringen voor upstream- en downstreameffecten mogelijk zijn.

"We hebben ons nooit ten doel gesteld om CO2-negatief te worden", aldus de heer Siemon. "We willen gewoon zo efficiŽnt en milieuvriendelijk mogelijk zijn. Onze CO2-negatieve status is het vanzelfsprekende resultaat van meer dan 50 jaar vooruitstrevend milieurentmeesterschap."

Meer informatie over de milieu-initiatieven van Siemon, inclusief een samenvatting van de CO2-foot print analyse, vindt u op www.siemon.com/green.


Noot voor de pers
CLEAR Communications
Susann Bladwell, PR Consultant
M: +49 (0)176 7863 4709
E: sbladwell@clearcommunictions.de
Over Siemon
Siemon, opgericht in 1903, is een marktleider die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige en hoogpresterende laagspannings-infrastructuuroplossingen en -diensten voor datacenters, LAN's en intelligente gebouwen. Siemon, waarvan het hoofdkantoor in Connecticut (VS) is gevestigd, heeft wereldwijde verkoop-, technische en logistieke expertise in 100 landen en is leverancier van een uitgebreid assortiment koper- en glasvezelbekabelingssystemen, cabinets, racks, systemen voor kabelbeheer, datacentervoeding en -koeling, en oplossingen voor intelligent infrastructuurbeheer. Siemon heeft meer dan 400 patenten op het gebied van gestructureerde bekabeling. Siemon Labs doet grote investeringen in R&D en de ontwikkeling van industriestandaarden. Het bedrijf onderstreept hiermee zijn langdurige betrokkenheid bij zijn klanten en de bekabelingsindustrie.
Siemon Interconnect Solutions (SIS) is een business unit van Siemon bestaande uit een team van toegewijde technische verkoopprofessionals die worden ondersteund door Siemon Labs, werktuigbouwkundigen, elektrotechnisch ingenieurs en technici op het gebied van signaalintegriteit, die zich bezighouden met het oplossen van verbindingsuitdagingen waarvoor branche en klanten zich gesteld zien. Siemon levert aangepaste netwerkinfrastructuuroplossingen aan OEM's, toonaangevende leveranciers, en resellers en systeemintegrators die toegevoegde waarde bieden. www.siemon.com/nl
Siemon Netherlands
36-48 Windsor Street
Chertsey
Surrey
KT16 8AX
United Kingdom
Tel:
+44(0)1932 571 771
Fax:
+44(0)1932 575 070
E-mail:
»info_nl@siemon.com
»Localiseer Siemon Distributeurs
Partners zoeken

» Geautoriseerde distributeurs zoeken

» Gecertificeerde installateurs en consultants zoeken

Cisco and Siemon

Cisco Technology Developer Partner


See Siemon in Cisco Marketplace:

© 1995-2018 Siemon | Privacy Policy

The Siemon Company
Siemon Business Park
101 Siemon Company Drive
Watertown, CT 06795-0400 USA
Phone:(1) 860.945.4200
Fax: (1) 860.945.4225