Google Translate

Wereldwijd | Netherlands


juli 2011

Siemon onderscheiden met Green Award

Op de COMMS EXPO, een internationale conferentie en tentoonstelling voor netwerkinfrastructuurbedrijven in Londen, is onlangs aan Siemon de Green Award uitgereikt.

De toekenning van deze award is gebaseerd op de resultaten van een pan-Europees onderzoek onder het bedrijfsleven en is een blijk van erkenning van de jarenlange pioniersinspanningen van het bedrijf aan het milieufront. Siemon staat al langer bekend om zijn groene merites en de ruim 1200 hectare bos die door de directieraad van de onderneming beheerd wordt. In februari 2010 kon Siemon na een op ISO 14001 gebaseerde interne audit aankondigen dat het bedrijf de status "zero landfill" bereikt had: méér dan 99 procent van de afvalmaterialen van het Siemon-hoofdkantoor en van de productiecampus werd op een milieuvriendelijke manier gerecycled, hergebruikt of voor een ander gebruiksdoel ingezet. Dit wordt weerspiegeld op het EMEA-hoofdkantoor van Siemon waar het afval door een gespecialiseerd bedrijf gesorteerd wordt om ervoor te zorgen dat een maximale hoeveelheid gerecycled wordt en niet naar een vuilstort afgevoerd hoeft te worden.

In juli 2010 kon het bedrijf op basis van gegevens van de US Environmental Protection Agency verklaren dat zijn CO2-reducties en -compensaties ertoe geleid hebben dat de Siemon-campus niet alleen CO2-neutraal is, maar in feite zelfs ca. 330 procent CO2-negatief.

"Het was niet onze intentie om CO2-negatief te worden," legt Steve Foster, binnen de onderneming de managing director voor EMEA. "Wij willen zo efficiënt en milieubewust mogelijk zijn. Het feit dat we nu CO2-negatief zijn, is het vanzelfsprekende resultaat van méér dan 50 jaar progressief milieubeleid."

"Vrijwel alle bedrijven, en vooral ook producenten, veroorzaken CO2-uitstoot, maar het succes van Siemon laat zien dat er economische en effectieve manieren zijn om de impact van die emissies te compenseren," legt hij uit.

Volgens Foster is de benadering van het bedrijf tweeledig: in de eerste plaats volgt Siemon al geruime tijd een beleid van continue verbetering dat de efficiency van productie- en bedrijfsvoeringprocessen stimuleert. Omdat een efficiënter gebruik van energie en materialen niet alleen verstandig is vanuit zakelijk oogpunt, maar het bedrijf vanuit milieuoogpunt ook duurzamer maakt. In de tweede plaats heeft Siemon - in de wetenschap dat de CO2-emissies reeds bij de bron verlaagd werden - manieren ontwikkeld om nog verdere verlagingen te bewerkstelligen door beter afvalbeheer, alternatieve energiebronnen en compenserende maatregelen.

Terwijl Siemon doorgaat met de verbetering van interne activiteiten en processen, werkt het bedrijf ook proactief samen met leveranciers en partners om aspecten te identificeren waar de upstream of downstream impact in onderling overleg verbeterd kan worden.

Op de COMMS EXPO conferentie nam Carrie Higbie, Siemons wereldwijd directeur voor datacenteroplossingen en -diensten, de award in ontvangst. Bovendien presenteerde zij de publicatie " Data Centre Designs for a Green and Agile Environment " waarin zij aan technici en gebruikers uitlegt wat de feitelijke boodschap is die in de nieuwste normen besloten ligt. En hoe slechte ontwerpen een negatieve invloed kunnen hebben op een datacenter. Vervolgens legde Higbie uit hoe een succesvol ontwerp kan bijdragen aan optimale besparingen.

Noot voor de pers
CLEAR Communications
Susann Bladwell, PR Consultant
M: +49 (0)176 7863 4709
E: sbladwell@clearcommunictions.de
Over Siemon
Siemon, opgericht in 1903, is een marktleider die gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige en hoogpresterende laagspannings-infrastructuuroplossingen en -diensten voor datacenters, LAN's en intelligente gebouwen. Siemon, waarvan het hoofdkantoor in Connecticut (VS) is gevestigd, heeft wereldwijde verkoop-, technische en logistieke expertise in 100 landen en is leverancier van een uitgebreid assortiment koper- en glasvezelbekabelingssystemen, cabinets, racks, systemen voor kabelbeheer, datacentervoeding en -koeling, en oplossingen voor intelligent infrastructuurbeheer. Siemon heeft meer dan 400 patenten op het gebied van gestructureerde bekabeling. Siemon Labs doet grote investeringen in R&D en de ontwikkeling van industriestandaarden. Het bedrijf onderstreept hiermee zijn langdurige betrokkenheid bij zijn klanten en de bekabelingsindustrie.
Siemon Interconnect Solutions (SIS) is een business unit van Siemon bestaande uit een team van toegewijde technische verkoopprofessionals die worden ondersteund door Siemon Labs, werktuigbouwkundigen, elektrotechnisch ingenieurs en technici op het gebied van signaalintegriteit, die zich bezighouden met het oplossen van verbindingsuitdagingen waarvoor branche en klanten zich gesteld zien. Siemon levert aangepaste netwerkinfrastructuuroplossingen aan OEM's, toonaangevende leveranciers, en resellers en systeemintegrators die toegevoegde waarde bieden. www.siemon.com/nl
Siemon Netherlands
36-48 Windsor Street
Chertsey
Surrey
KT16 8AX
United Kingdom
Tel:
+44(0)1932 571 771
Fax:
+44(0)1932 575 070
E-mail:
»info_nl@siemon.com
»Localiseer Siemon Distributeurs
Partners zoeken

» Geautoriseerde distributeurs zoeken

» Gecertificeerde installateurs en consultants zoeken

Cisco and Siemon

Cisco Technology Developer Partner


See Siemon in Cisco Marketplace:

© 1995-2018 Siemon | Privacy Policy

The Siemon Company
Siemon Business Park
101 Siemon Company Drive
Watertown, CT 06795-0400 USA
Phone:(1) 860.945.4200
Fax: (1) 860.945.4225